Kapittel 4, del 2: Strategier i poker - Når og hvordan satse

Det å ha en innsatsstrategi og en gjennomtenkt plan for når og hvordan du skal satse, høyne eller syne, kan maksimere gevinster og minimere tap. En effektiv innsatsstrategi tar ikke bare hensyn til hvor mye du satser, men også tidspunktet og metoden. Her utforsker vi noen av de viktigste pokerstrategiene, som aggressivt og passivt spill, continuation bet ikke minst og bløffing.

Det å vite eller ha en plan på når du skal satse, høyne eller for den saks skyld er det viktig med en innsatsstrategi. En plan på hva du skal gjøre og deretter holde deg til den er en av de mest kritiske aspektene av spillet. Det handler ikke bare om hvor mye du satser, men også om når og hvordan du gjør det. Riktig innsatsstrategi kan hjelpe deg å maksimere gevinster, minimere tap og kontrollere dynamikken ved bordet. Her utforsker vi noen av de viktigste strategiene du kan benytte deg av i poker, og gi eksempler på hvordan du kan bruke dem effektivt.

De mest brukte pokerstrategiene

Aggressiv spill

 

Aggressivt spill innebærer hyppig satsing og høyning av innsatsene. Målet er å sette så mye press på motstanderne at de kaster seg eller det kan være en taktikk for å bygge potten større når du har en sterk hånd, og forventer å vinne.

 

Et eksempel kan være at du har A+K i hjerter under preflop og er i en sen posisjon eller langt fra dealer. To spillere har synet big blind. Du høyner betydelig for å redusere antall spillere i hånden, samtidig som du øker potten og får en bedre posisjon postflop med færre motspillere.

Passivt spill

 

Passivt spill innebærer å stå og syne mer enn å satse og høyne. Dette kan være en strategi for å kontrollere pottens størrelse og unngå tap når du er usikker på hånden, om det er tidlig i en turnering og du ønsker å bygge egen pott fremfor å vise muskler.

 

Eksempelvis kan vi si du har 6+7 i spar under floppen, hvor felleskortene er: 2, 7 og Q. Med et par i syvere er du usikker på motstandernes hender. Du velger å syne i stedet for å høyne for å se hva turnen vil by på, uten å satse for mye penger.

Continuation bet eller CBet

 

Dette er når samme spiller høyner på preflop, fortsetter å satse på floppen, uansett om floppen forbedret hånden eller ikke. Dette er en vanlig strategi for å opprettholde initiativet, vise at man har noe å komme med, bløffe og forhåpentligvis sette press på motstanderne.

 

Har du som et eksempel høynet preflop med K + Q i kløver. Floppen har felleskortene 3, 8 og J i forskjellige farger. Selv om du ikke fikk noen forbedring, fortsetter du å satse en cbet for å bløffe en sterk hånd og forhåpentligvis få motstanderne til å kaste seg.

Value betting

 

Value betting er når du satser med en sterk hånd for å få mest mulig ut av motspillerne med langt svakere hender. Målet er å maksimere gevinsten via masse chips på bordet, fra motstandere som vil fortsette å syne med dårligere hender.

 

Du har A + Q før floppen byr på: A, Q og 5 som toppes opp med 9 og 2. Du satser på river for å få betalt av spillere som har et ess med en svakere kicker, eller som har to par med ess og to femmere.

Bløffe

 

Bløffing er en strategi hvor du satser for å få motstanderne til å kaste seg, selv om du ikke har en sterk hånd. Dette krever nøye timing og forståelse av motstandernes taktikker og strategivalg. Her kan også det å kunne lese motspillere være en stor fordel. 

 

Som et eksempel har du 10 + 9 i hjerter og floppen kommer med K, 7 og 3 i forskjellige farger. Du satser så stort for å late som at du har gode kort som et par konger eller bedre. Dette tvinger motstanderne til å vurdere og revurdere om de skal kaste seg eller ikke.

Tilpasse din strategi

Plassering rundt bordet

 

Din posisjon ved bordet har stor innvirkning på hvordan du bør satse. Spillere i sen posisjon har fordelen av å se hvordan de andre spillerne handler før de selv må ta en beslutning. Dette gir mulighet for mer informerte innsatsbeslutninger.

 

Om du eksempelvis sitter på en av de første plassene kan du velge å checke med en mellomsterk hånd som Q + J for å unngå å møte en stor økning for å være med og sitter du i en sen posisjon kan du velge å høyne med den samme hånden for å sette press på motstanderne.

Motstandernes spill

 

Sist, men ikke minst er det ekstremt viktig å lese motstanderne for deretter å justere din innsatsstrategi basert på motstandernes spillestil. Mot aggressive spillere kan du velge å syne oftere i et forsøk på å snu deres strategi mot dem ved å bløffe. Mot passive spillere kan du satse mer aggressivt for å bygge potter når du har en sterk hånd.

 

Hvis du merker at en spiller alltid høyner med sterke hender og checker med svake, kan du tilpasse ved å bløffe når de viser svakhet og spille mer forsiktig når de viser styrke.

Bløff i poker - Kunst eller vitenskap?

 

Bløffing i poker er en av de mest fascinerende og omdiskuterte aspektene ved spillet. Det kombinerer elementer av psykologi, strategi, og risikohåndtering, noe som gjør det til både en kunst og en vitenskap. La oss ta en nærmere titt på hva bløffing innebærer, hvorfor det er effektivt, og hvordan man kan mestre denne teknikken.

Hva er en bløff?

 

Det å bløffe er å satse eller høyne med en svak eller middelmådig hånd i håp om å få motstanderne til å kaste seg, fortrinnsvis slik at du vinner potten uten å måtte vise kortene dine. En vellykket bløff krever ikke bare mot, men også en dyp forståelse av spillets dynamikk og motstandernes atferd.

Hvorfor er bløffing effektivt?

 

Bløffing er effektivt av flere grunner:

 

 • Uforutsigbarhet - Ved å bløffe, gjør du deg selv mindre forutsigbar. Motstanderne vil ha vanskeligere for å lese deg og forutsi dine handlinger.
 • Kontroll over potten - En vellykket bløff kan gi deg kontroll over spillet, uten at du trenger den beste hånden.
 • Lure motstanderne - Bløffing kan påvirke motstandernes psykologi, få dem til å tvile på sine egne kort og beslutninger, og dermed øke sjansene dine for å vinne på sikt.

Psykologi og menneskelig atferd

 

Bløffing handler i stor grad om å forstå og manipulere motstandernes tankesett. Det krever innsikt i menneskelig atferd og evnen til å lese kroppsspråk og andre ikke-verbale signaler. Det krever også mye av spilleren da en bløff er mye likt en løgn og det er ikke alle som lyver uten avslørende oppførsel.

 

Ved å benytte en bløff i kombinasjon med andre taktikker som å lese motspillernes kroppsspråk er mye gjort. Eksempelvis kan vi si du merker at en motstander blir litt nervøs hver gang de har en svak hånd. Ved å observere dette mønsteret, kan du velge å bløffe når du ser disse nervøse tegnene, vel vitende om at de sannsynligvis vil kaste seg. Spesielt med litt ekstra press!

Timing og intuisjon

 

En dyktig bløffer vet når det er riktig øyeblikk å bløffe. Dette handler om timing og intuisjon, noe som ofte utvikles gjennom erfaring.

 

Tar vi samme eksempel som over vil det være fordelaktig for deg å jobbe for å maksimere potten, før du slår til helt mot slutten og sikrer gevinsten med en høy innsats. 

Matematiske beregninger og odds

 

En vitenskapelig tilnærming til bløffing innebærer å forstå odds og sannsynligheter. Dette handler om å beregne risikoen og belønningen ved en bløff.

 

Spiller du for eksempel med en pott på 1 000 kr, og du må satse 200 kr for å sikre gevinst ved å bløffe, må du anta at det er mer enn 20 % sjanse for at du vil hanke inn gevinsten, for at det hele, matematisk sett, skal være en lønnsom.

Analyse av motstandernes spillestil

 

Ved å nøye analysere motstandernes spillestil og innsatsmønstre kan du bedre vurdere når en bløff vil være effektiv. Har en motstander vært svært forsiktig og har bare vist sterke hender tidligere, og nå plutselig begynner å satse stort, kan det indikere at de bløffer eller har en kjempehånd. Du kan da velge å bløffe eller kaste deg basert på din analyse, om ikke din hånd skulle være suveren.

Kombinasjonen av kunst og vitenskap

 

Den mest effektive bløfferen er den som klarer å kombinere flere varianter da en bløff med innslag av sannhet er lettere å servere og stå ved som igjen gjør det hele mye vanskeligere å avsløre. 

Posisjonsstrategi - Utnyttelse av posisjon ved pokerbordet

 

Posisjonsstrategi er en viktigere faktor for suksess i poker enn mange tror. Det handler om å bruke din plassering ved bordet i forhold til dealer til din fordel. La oss utforske hva posisjonsstrategi innebærer, de ulike posisjonene ved pokerbordet, og hvorfor noen posisjoner er bedre enn andre.

Aller først, hva er en posisjon?

 

Posisjon viser til hvor du sitter i forhold til dealerknappen ved pokerbordet. Dette påvirker rekkefølgen på innsatsene i løpet av en hånd. Det er tre hovedposisjoner ved pokerbordet:

 

 • Tidlig posisjon (Early Position  EP)
 • Mellomposisjon (Middle Position  MP)
 • Sen posisjon (Late Position  LP)

Tidlig Posisjon (EP)

 

Spillere i tidlig posisjon må handle først og inkluderer small blind, big blind, og spilleren som sitter direkte til venstre for big blind (under the gun).

Tenk på
 • Mindre informasjon - Du må handle uten å vite hva de fleste av de andre spillerne vil gjøre.
 • Større risiko - Siden du må handle først, er det større risiko for å bli utsatt for høyninger fra spillere i senere posisjoner.

 

Tips ved tidlig posisjon

 • Spill strengt - Vær selektiv med hvilke hender du spiller på. Sterke hender som høye par (A + A, K + K) eller sterke kombinasjoner med ess som (A + K, A + Q) er ideelle.
 • Vær forsiktig med å bløffe - Bløffing fra en tidlig posisjon er risikabelt på grunn av den manglende informasjonen om de andre spillerne.

Mellomposisjon (MP)

Mellomposisjonen inkluderer spillere som sitter mellom de tidlige og sene posisjonene ved bordet. Disse spillerne har noen flere spillere bak seg, men de har også noen spillere som handler før dem.

Tenk på
 • God balanse mellom risiko og informasjon - Du har litt mer informasjon og baserer ditt spill på.
 • God fleksibilitet - Du kan spille et bredere spekter av hender enn i en tidlig posisjon.

Tips for mellomposisjon

Balansert spill - Vær villig til å spille flere typer hender, men vær fortsatt forsiktig med marginale hender.

Vær oppmerksom på spillerne etter deg - De kan fortsatt ha en fordel med sin plassering.

Sen Posisjon (LP)

Sen posisjon inkluderer de siste to plassene ved bordet, nemlig cutoff og button. Disse spillerne handler sist i de fleste innsatsrunder, noe som gir dem den største fordelen.

Tenk på
 • Maksimalt med informasjon - Du får se hva alle de andre spillerne gjør før du handler, noe som gir deg en betydelig strategisk fordel.
 • Større kontroll - Du kan lettere kontrollere potten og ta mer informerte beslutninger om innsats og bløffing.
Tips for sen posisjon
 • Spill mer aggressivt - Bruk informasjonen du får til å satse og høyne oftere, spesielt hvis de andre spillerne har vist svakhet.
 • Bløff mer effektivt - Siden du handler sist, kan du bedre vurdere når det er riktig å bløffe og presse motstanderne.
 • Er sen posisjon bedre enn tidlig posisjon

 

Sen posisjon gir deg en betydelig fordel fordi du har mer informasjon om hvordan de andre spillerne har handlet før deg. Dette lar deg ta mer informerte beslutninger og gir deg muligheten til å kontrollere innsatsene bedre. Noen av de viktigste grunnene er:

 

 • Du har mye informasjon og basere spillet på
 • Fleksibilitet - Du kan spille et bredere spekter av hender med større selvtillit.
 • Bløffe - Med mer kunnskap om motspillerne kan du bløffe mer effektivt.
 • Aggresjon - Du kan sette press på motstanderne ved å satse og høyne med stor sannsynlighet for å vinne potter uten motstand.

Økonomi og poker - Slik håndterer du penger i poker

En av de viktigste, men ofte oversette aspektene ved pokerspill, er å holde orden på økonomien. Poker er ikke bare et spill av ferdigheter og strategi, men også av økonomisk styring. Å håndtere pengene dine på en forsvarlig måte kan sikre at du ikke bare overlever de uunngåelige nedturene, men også maksimere gevinstene for så å nyte suksessen både ved og utenfor pokerbordet. Her er noen nøkkelstrategier for å håndtere penger i poker, inkludert viktigheten av et budsjett.

Budsjett

 

Et budsjett er grunnleggende for å sikre at du kan håndtere tap og fortsette å spille på en bærekraftig måte. Noen tips er å:

Sett en sum du vil spille for
 • Sett av en bestemt sum penger som blir din pott, som holdes adskilt fra dine daglige utgifter og annen økonomi.
 • Dette beløpet bør være penger du har råd til å tape uten å påvirke din økonomiske stabilitet.
Budsjett og grenser
 •    Lag et budsjett som dekker det du er villig til å bruke på poker hver måned.
 •     Sett grenser for hvor mye du er villig til å tape på en enkelt økt eller dag.

Justering av innskudd og uttak

 • Bestem deg for hvor mye av gevinstene du vil ta ut fra din pokerkonto til personlig bruk, og 
 • hvor mye du vil investere i potten du spiller for.

 

Dette sikrer at du kan nyte fruktene av suksessen din uten å risikere hele bankrollen din.

Forstå odds og sannsynligheter i poker

 

Spiller du poker er det å forstå odds og sannsynligheter avgjørende for å ta informerte beslutninger ved bordet. Odds hjelper deg å vurdere risikoen og belønningen ved ulike handlinger, som å syne, høyne eller kaste seg. Desimalodds er en måte å representere sannsynligheten for en hendelse på, og de kan gjøre det enklere å sammenligne og beregne potensielle gevinster. La oss se på hvordan du kan forstå og bruke desimalodds i poker.

Hva er Desimalodds?

 

Desimalodds representerer hvor mye du vil vinne for hver enhet du satser. Desimalodds inkluderer også innsatsen din i utbetalingen, noe som gjør dem enklere å forstå og bruke sammenlignet med for eksempel odds basert på brøk eller:

 

 • Desimalodds på 2.0 betyr at for hver krone du satser, får du tilbake 2 kr hvis du vinner (inkludert innsatsen).
 • Desimalodds på 3.5 betyr at for hver krone du satser, får du tilbake 3,5 kr hvis du vinner. Også denne inkludert innsatsen.

 

Beregning av Pokerodds

 

Odds i poker handler om sannsynligheten for at en bestemt hendelse vil skje, som å få en bestemt hånd eller trekke et bestemt kort. Dette kan hjelpe deg med å bestemme om det er verdt å syne en innsats eller ikke.

 

Et eksempel kan være som følger:

 

La oss si du har et par på hånden, som 8 + 8, og du vil vite sannsynligheten for å treffe tre like (trips) på floppen. Det er 50 kort igjen i kortstokken (52 minus dine 2), og to av dem er åttere.

 

 • Sannsynligheten for at det første kortet er en 8er: 2/50
 • Sannsynligheten for at det andre kortet er en 8er: 2/49 (hvis første kort ikke var en 8er)
 • Sannsynligheten for at det tredje kortet er en 8er: 2/48 (hvis de to første ikke var 8ere)

 

Den samlede sannsynligheten kan beregnes mer nøyaktig med kombinasjoner, men for enkelhetens skyld, la oss anta en gjennomsnittlig sannsynlighet på omtrent 2/50 eller 1/25 for hvert kort.

Konvertering til desimalodds

 

Tar vi utgangspunkt i eksempelet over samt at du treffer på floppen er omtrent 1/25. Dette kan vi konvertere til desimalodds på følgende måte:

 

 • Desimalodds = 1 / sannsynlighet
 • Desimalodds = 1 / (1/25) = 25.0

 

Dette betyr en en potensiell gevinst på 25 ganger innsatsen.

Potodds

Potodds er en måte å sammenligne oddsen for å vinne potten med kostnaden for å syne en innsats. Dette hjelper deg å avgjøre om en innsats er verdt å syne basert på de potensielle gevinstene.

Beregning av potodds

 

La oss si at det er 100 kr i potten, og din motstander satser 20 kr. For å syne, må du legge inn 20 kr, noe som gir en total pott på 120 kr.

 

 • Potodds = Total pott / Innsats for å syne
 • Potodds = 120 kr / 20 kr = 6.0

 

Dette betyr at du vinner seks ganger innsatsen om alt går din vei.

Eksempel på bruk av desimalodds og potodds

 

Anta at du holder muligheten til en flush etter floppen, og du vurderer om du skal syne en innsats. Du vet at det er ni kort igjen i kortstokken som kan gi deg flush (ettersom det er 13 av hver farge, og du har sett 4 allerede).

 

Sannsynligheten for å få flushen på turn er da:

 

Ni gunstige kort / 47 gjenstående kort = 0.1915 (eller omtrent 19.15%)

 

Desimalodds for å få flushen:

 • Desimalodds = 1 / 0.1915 = 5.22

 

Hvis potodds er bedre enn desimalodds for å få flushen, bør du syne.

For eksempel, hvis potodds er 6.0, og desimalodds for å få flushen er 5.22, har du en positiv forventning. Potodds på 6.0 betyr at du får seks ganger innsatsen din hvis du vinner, noe som er bedre enn de 5.22 ganger sannsynligheten indikerer.

 

Å forstå odds og sannsynligheter i poker med desimalodds kan gi deg en betydelig fordel ved bordet. Det hjelper deg å ta informerte beslutninger om når du skal syne, høyne eller kaste deg, basert på en rasjonell vurdering av risiko og belønning. Ved å mestre disse beregningene kan du forbedre dine strategiske valg og øke dine sjanser for suksess i poker.

Kommenter

Bli den første til å kommentere!

Topp 5

De beste pokerrommene

Topp 5

De beste pokerbonusene

Eksklusive turneringer

Kun for våre medlemmer

Ukens beste pokerbonuser!

 • Bonus
  500% opp til 5000 kr i velkomstbonus
  Unibet
 • Beste!
  $88 gratis + $700 i bonus
  888 Poker
 • Populær
  100% opp til $600
  PokerStars