Del 2 - Hva er poker?

Poker spilles med en standard kortstokk på 52 kort, og målet er å vinne potten gjennom flere innsatsrunder hvor spillerne kan satse, høyne, syne eller kaste seg. Å forstå de ulike innsatsmulighetene, som å syne, satse, høyne og kaste seg, er avgjørende for å utvikle en vinnende strategi. Kunnskap om pokerhender, fra høyeste kort til royal flush, er essensielt for å ta strategiske beslutninger i spillet. Vi skal i denne delen få en bedre forståelse for hva poker egentlig er, og hva som gjør dette spillet så fascinerende og utfordrende. Bli med når vi utforsker de grunnleggende elementene og strategiene som skiller en dyktig spiller fra en nybegynner.

Hva er poker

Poker er et tidløst kortspill som har fascinert spillere verden over siden tidlig 1800-tallet. Opprinnelig spilt på elvebåter og i salonger i USA, har poker utviklet seg til å bli et globalt fenomen. I dag kan du spille poker live og i de beste casino på nett, hjemme med venner, på mobil og nettbrett alt gjort mulig av fantastiske plattformer, noe som har gjort spillet mer tilgjengelig enn noensinne. 

Texas Hold'em, som ble introdusert på 1970-tallet, har særlig bidratt til spillets popularitet, takket være sin enkle læringskurve kombinert med dype strategiske muligheter. Denne varianten har blitt synonymt med moderne poker og har vært drivkraften bak utallige turneringer og mesterskap verden over.

Bli med når vi skal se på hva poker egentlig er, hva vi mener er grunnleggende for spill og selve spillet i seg selv. 

Spillets kjerne - Det grunnleggende

Poker spilles med en standard kortstokk med 52 kort, og målet er å vinne potten eller runden. En runde i poker består av flere trinn, før man kan utrope en vinner. Underveis i spillet vil spillerne gå gjennom flere innsatsrunder, hvor de kan velge bet, høyne, stå eller kaste seg, avhengig av kortene man  har fått og spillernes vurdering av motstanderne.

Innsatsrunder

Spilleren kan i alle rundene velge å satse, høyne, syne eller kaste seg, avhengig av kortene de har og deres vurdering av motstandernes mulige hender. Dette krever nøye vurdering av både dine egne kort og dine motstanderes handlinger. En god innsatsstrategi kan være forskjellen mellom å vinne en solid pott eller å gå på en smell. Under ser vi nærmere på de alternativene spillerne har å velge mellom.

Check eller sjekke

Å stå, eller checke på engelsk, i poker betyr å passere handlingen videre til neste spiller uten å legge noen innsats i potten. Dette kan bare gjøres hvis det ikke har vært noen innsats i den pågående innsatsrunden. Når du står, beholder du muligheten til å syne eller høyne senere i runden hvis noen andre satser. Å stå kan være en taktisk avgjørelse basert på flere faktorer, inkludert styrken på hånden din, posisjonen din ved bordet, og hvordan du ønsker å påvirke motstanderne dine.

Bet eller å satse 

Det å satse, eller bet på engelsk, betyr å være første spiller til å legge chips i potten, og skjer kun med første innsats. Når det er sagt, er det i de variantene av poker som forutsetter dette, flere gode grunner for å være først ute. 

 • Ta initiativ - Når du er ute for å satse, tar du initiativet i hånden og stiller sterkere, rent mentalt. Dette fordi din vilje kan indikere at du har en sterk hånd eller at du prøver å representere en sterk hånd for å presse motstanderne til å kaste seg.
 • Bygge egen pott - Det å spille smart for å bygge egen stack i poker innebærer å ta strategiske beslutninger som maksimerer dine gevinster og minimerer dine tap. Dette er noe mange prioriterer for eksempel tidlig i en turnering.
 • Beskytte egen hånd - Ved å satse vil du indirekte beskytte en hånd som kan være sårbar, mot hva motspillerne kan få ved at det kommer et nytt kort på bordet. En innsats vil også tvinge motspillerne rundt bordet til å betale mer for å være med i runden videre. Resultatet kan være at flere trekker seg som øker spillerens vinnersjanser.

 

Andre strategiske mål kan være for å bygge opp potten, bløffe for å få motstanderne dine til å kaste seg, en nesten bløff når du er usikker på egne kort og vil se hva som skjer samt å kontrollere størrelsen på potten.

Call - se eller syne

Når man står, eller check på engelsk, betyr det at spilleren er med videre uten å øke innsatsen. Har spillerne før økt må spilleren matche det som gjelder på bordet, men øker ikke ytterligere. Når du står, beholder du muligheten til å syne eller høyne senere i runden hvis noen andre satser.

 • Beskytte egne chips - Ved å stå, forblir man en del av runden. Dette sett mot å kaste seg når alle midler blir på bordet mens spilleren trekker seg ut er en vurdering verdt å ta. Dette kan være nyttig når du har en hånd du er litt usikker på, og vil å se flere kort før du bestemmer deg for om du skal gå opp eller ut.
 • Kontroll av potten - Ved å stå vil du også bidra til å holde potten nede. Dette er spesielt nyttig hvis du har en marginal hånd som du ikke ønsker å investere for mye i.
 • Lure motstandere - Det å stå kan også brukes som en taktikk for å skjule hva du har på hånden. Denne typen spill og satsing kalles for slow-playing og er en del av strategien spilleren velger å benytte seg av, spesielt om det er en veldig sterk hånd og man ønsker å få så mye ut av motspillerne som overhodet mulig.

 

Fordelene ved å syne

Som vi har sett på er det å stå en viktig del av pokerspillet, og det kan være en kraftig strategi når det brukes riktig. Det gir deg fleksibilitet til å se hvordan situasjonen utvikler seg uten å forplikte deg med innsats. Dyktige pokerspillere vet når de skal stå for å få mest mulig informasjon og når de skal bytte taktikk.

Raise - høyne

Å høyne, eller raise på engelsk, betyr i poker å øke innsatsen i den pågående innsatsrunden. Hensikten med å høyne eller å legge mer penger i potten er å utfordre de andre spillerne til å satse mer eller til å kaste seg. Å høyne er like mye strategi, som et ønske om å vinne større potter.

 • Vise aggressivitet og si at du har gode kort -  Ved å høyne tar du en aktiv og aggressiv rolle, som kan tvinge motstandere til å ta vanskelige beslutninger og potensielt få dem til å kaste seg.
 • Bygge potten - Hvis du har en sterk hånd, kan du høyne for å øke potten og maksimere dine potensielle gevinster.
 • Bløffe - Ved å legge på flere chips, sier du at du har gode kort og vil være en bløff for å få motstanderne til å tro at du har en sterkere hånd enn du faktisk har.

 

Hvorfor det kan være viktig og riktig å øke innsatsen

Når du øker innsatsen er dette en kritisk del av pokerspillet, som krever en god forståelse av egne kort og motstandernes mulige hender. Effektiv bruk av innsatser kan derfor gi deg en taktisk fordel i spillet. Dyktige pokerspillere vet når de skal høyne for maksimal effekt og like viktig er det å kunne vurdere og stoppe innsatsene når dette er på sin plass.

Fold - eller å kaste seg

Når man velger å kaste seg, betyr det å gi opp hånden sin og trekke seg fra den pågående runden. Dette gjør man når man vurderer at kortene man har på hånden ikke er sterke nok til å konkurrere mot de andre spillerne eller hvis innsatsene blir for høye i forhold til sjansene for å vinne.

 • Kaste seg - Når man kaster seg legges kortene med bildesiden ned på bordet mot dealeren. Disse kortene tas ut av spill og vises ikke til de andre spillerne.
 • Når du er ute av runden - Etter at du har kastet deg, deltar du ikke lenger i den pågående innsatsrunden. Du kan ikke satse mer penger, vinne potten eller påvirke spillet på noen måte før neste hånd begynner.

 

Det å kaste seg er en essensiell del av en god pokerstrategi. Selv om det kan være fristende å spille hver hånd, vil en god spiller vite når det er best å trekke seg og vente på en bedre mulighet. Evnen til å vite når man skal kaste seg, kombinert med evnen til å bløffe og satse når det er gunstig, er det som skiller dyktige pokerspillere fra nybegynnere.

 

Pokerhender

For å forstå poker fullt ut, må man kjenne til de forskjellige poker hendene spillet er basert på, og som bestemmer hvem som vinner potten. De ulike kombinasjonene av kort er noe du burde pugge, så det sitter! Dette for å kunne forstå hva som skjer på bordet og du kunne se hvilke hender du kan oppnå med potensielle gevinster, før du bestemmer deg for ditt videre spill. Poker som er et av verdens mest populære kortspill, har over tid utviklet seg, noe som betyr at det finnes mange varianter eller avarter som alle har sine egne regler og strategier. Til tross for til tider store forskjeller, deler nesten alle pokerspill de samme grunnleggende håndrangeringene. Under ser vi på og forklarer de ulike pokerhendene, hvordan de rangeres, og hvorfor.

 

Høyeste kort

Høyeste kort, også kjent som high card, oppstår når ingen spillere har en vinnende hånd, noe som tilsvarer et par eller bedre. Den høyeste enkeltstående verdien av kortet en spiller sitter med på hånden bestemmer vinneren.

 • Eksempelvis er esset det høyeste kortet om du sitter med hånden: A♠ 10♣ 8♦ 5♠ 2♣

 

Ett par

Ett par består av to kort med samme verdi, uavhengig av type. Ett par er den mest grunnleggende vinnende hånden i mange pokerhender. Den slår høyeste kort, men taper mot alle høyere rangeringer.

 • Eksempelvis vi de to nierne være et par om du sitter med følgende kort på hånden: 9♠ 9♣ K♦ 7♠ 4♣ 

 

To par

To par består av to sett kort med samme verdi. To par slår ett par og høyeste kort, men taper mot tre like og høyere hender. Hvis flere spillere har to par, bestemmes vinneren av det høyeste paret først, og deretter det nest høyeste paret.

 • Som et eksempel vil du med hånden J♠ J♦ 4♣ 4♠ 9♥ ha ett par i firerne, eller ett par og ett par i de to knektene eller to par.

 

Tre like 

Tre like består av tre kort med samme verdi, uavhengig av type. Tre like slår to par og lavere hender. Over tre like finner vi straight og høyere hender.

 • Sitter du med følgende hånd vil de tre åtterne utgjøre tre like 8♣ 8♦ 8♠ K♣ 2♦

 

Straight

En straight består av fem kort etter hverandre, uavhengig av farge. Straight slår tre like og lavere hender, men taper mot flush og høyere hender. Når man spiller får en straight kan spilleren benytte esset til høyeste verdi og laveste verdi.

 • Høyeste vil kunne se ut som følger A♠ K♣ Q♣ J♦ 10♥ og brukt som laveste verdi, kan se ut som dette A♠  2♦  3♠  4♦  5♥

 

Flush

En flush består av fem kort i samme farge, ikke i rekkefølge. Flush slår straight og lavere hender, men taper mot fullt hus og høyere hender. Hvis flere spillere har flush, vinner den med det høyeste kortet i flush.

 • Eksempelvis vil en hånd som følger Q♠ 10♠ 7♠ 6♠ 3♠ bety en flush med spar.

 

Fullt hus

Et fullt hus består av tre like kort pluss et par, og det fulle huset slår flush og lavere hender, men taper mot fire like og høyere. Fullt hus er også kjent som boat.

 • Et solid fullt hus kan se ut som følger: K♠ K♦ K♣ 5♠ 5♣

 

Fire like

Fire like består av fire kort med samme verdi og slår fullt hus og lavere hender, men taper mot straight flush og royal flush. 

 • Et svært godt eksempel på fire like er A♠ A♣ A♦ A♥ 7♠

 

Straight Flush

En straight flush består av fem påfølgende kort i samme farge. Straight flush slår fire like og lavere hender, men taper mot royal flush. En straight flush er en av de sterkeste hendene i poker.

 • Eksempelvis ser du en herlig straight flush med ni i topp 9♠ 8♠ 7♠ 6♠ 5♠ 

 

Royal Flush

En royal flush består av de fem høyeste kortene, fra 10 opptil esset og alle må være i samme farge. Hånden er en våt drøm for mange og royal flush er den høyest rangerte hånden i poker og slår alle andre hender. Den er perfekt og vil slå alle andre hender. Derfor er det kanskje unødvendig å si, men hånden kommer ekstremt sjelden.

 • Er du heldig vil kanskje du få en royal flush, som denne A♣ K♣ Q♣ J♣ 10♣ Dette er en royal flush med kløver.

 

Hvordan pokerhendene brukes i ulike typer poker

Disse hendene gjelder for nesten alle typer poker, inkludert Texas Hold'em, Omaha og Seven-Card Stud. Selv om reglene for hvordan kortene deles ut og hvordan innsatsene plasseres kan variere en hel del mellom forskjellige pokerspill, men håndrangeringene forblir de samme. Dette settet er noe kjent for de aller fleste pokerspillere og gir mange et sikkert rammeverk spillere kan forholde seg til uansett hvilken type poker de spiller.

Som vi nevnte litt lengre opp, er forståelsen av hendene, under et pokerspill er til syvende og sist håndrangeringene avgjørende for å ta strategiske beslutninger om når man skal satse, høyne, syne eller kaste seg. Spillere bruker denne kunnskapen til å evaluere styrken på egen hånd i forhold til de potensielle hendene motstanderne kan ha. Dette er grunnleggende for å spille effektivt og vinne i poker. Så, uansett om du spiller hjemme med venner, i et kasino eller online, er disse håndrangeringene en sentral del av pokeropplevelsen. De representerer den eneste konstanten i et spill som ellers er preget av variasjon og strategi, og de er nøkkelen til å forstå og mestre spillet.

 

Kommenter

Bli den første til å kommentere!

Topp 5

De beste pokerrommene

Topp 5

De beste pokerbonusene

Eksklusive turneringer

Kun for våre medlemmer

Ukens beste pokerbonuser!

 • Bonus
  500% opp til 5000 kr i velkomstbonus
  Unibet
 • Beste!
  $88 gratis + $700 i bonus
  888 Poker
 • Populær
  100% opp til $600
  PokerStars